Zvířata

Gorgonopsid, Coelurosauravus (Rex), Scutosaurus, Arthropleura, Predátor z budoucnosti, Obří pavouci, Mosasaur, Parazit, Pteranodon, Silurský škorpion, Kolumbijský mamut, Mer, Šavlozubý tygr, Raptor, Pristichampsus, Diictodon, Giganotosaurus, Houba, Dracorex, Megopteran, Embolotherium, Australopithecus, Titanis, Camo, Dodo, Obří mnohonožky

Gorgonopsid

Gorgonopsid byl první pravěký tvor, kterého jsme mohli v seriálu vidět, když pronásledoval Helen Cutterovou na začátku první epizody. Gorgonopsid se vyvinul ve středním permu a ve své době to byl dominantní predátor na Zemi. Bývá někdy označován jako permský vlk. Patřil do skupiny živočichů, kterou dnes označujeme jak savcům podobní plazi. Ukazuje se ale, že více než k plazům byl gorgonopsid příbuzný savcům. Měl například rozčleněné zuby, vyvinuté ušní kůstky a také další znaky specifické pro savce. Pozoruhodná je také jeho trpělivost a vytrvalost Když jednou zachytí pach kořisti, pronásleduje ji za každou cenu. Pro účely seriálu si gorgonopsida tvůrci o něco zvětšili a přidali mu další pár šavlovitých zubů.
Nahoru ↑

Coelurosauravus (Rex)

Coelurosauravus je malá zelená ještěrka, jejíž domovskou érou je perm. Vzhledem se podobá dnešním leguánům nebo jiným dnešním ještěrkám. Oproti nim má ale jednu zvláštnost - křídlům podobné blány, díky nimž může plachtit a dokonce je schopna aktivního letu, což bylo v realitě ale zřejmě nepravděpodobné a tvůrci tím chtěli jen ozvláštnit seriál. První coelurosauravus, na kterého jsme narazili byl jedinec, kterého našel poblíž údolního lesa chlapec jménem Ben Trent a kontaktoval Wellingtonskou ZOO, kde pracovala Abby, která hned pozná, že se nejedná o žádný známý žijící druh. Po prozkoumání jej chce Cutter vrátit zpátky anomálií tam, kam patří, to se ale nepovede a Abby si ho tajně nechá jako domácího mazlíčka a pojmenuje ho Rex. Můžeme jej vidět v mnoha dalších epizodách.
Nahoru ↑

Scutosaurus

Scutosaurus byl druh býložravého permského ještěra vzdáleně příbuzného želvám. Jeho tělo bylo pokryto masivními tuhými pláty, které sloužily jako ochrana před predátory. Zajímavá je jeho hlava pokrytá různými výstupky a také to, že měl nohy umístěné pod trupem a ne zavěšené podél něj, což mu pomáhlo udržet jeho obrovskou váhu. Scutosauři byli společenská zvířata a při hledání potravy v pouštích migrovali ve stádech. Zřejmě také uměli vydávat bučivé zvuky a měli perfektní sluch. Mohli se tak dorozumívat a vysílat varovné signály.
Nahoru ↑

Arthropleura

Arthropleura je největší známý bezobratlý živočich všech dob. Měřila 2-3 metry (v seriálu 6 metrů) a žila na úzení dnešní Velké Británie a Spojených států v době karbonu. Do její nadměrné velikosti jí pravděpodobně dovolila dorůst vysoká koncentrace kyslíku v tehdejší atmosféře. Měla špatný zrak ale vynikající čich a hmat. Není jisté, jestli arthropleura byla masožravá nebo býložravá, poněvadž se nikdy nenašly dostatečně dochovalé čelisti, nicméně předpokládá se že byly uzpůsobeny pro masožravý způsob života. Na druhou stranu nedávno byla v jejích pozůstatcích objevena pylová zrna, což by naopak poukazovalo na býložravce. Také to, jesli uměla tvořit jed jako v seriálu je velmi spekulativní.
Nahoru ↑

Predátor z budoucnosti

Arthropleura je největší známý bezobratlý živočich všech dob. Měřila 2-3 metry (v seriálu 6 metrů) a žila na úzení dnešní Velké Británie a Spojených států v době karbonu. Do její nadměrné velikosti jí pravděpodobně dovolila dorůst vysoká koncentrace kyslíku v tehdejší atmosféře. Měla špatný zrak ale vynikající čich a hmat. Není jisté, jestli arthropleura byla masožravá nebo býložravá, poněvadž se nikdy nenašly dostatečně dochovalé čelisti, nicméně předpokládá se že byly uzpůsobeny pro masožravý způsob života. Na druhou stranu nedávno byla v jejích pozůstatcích objevena pylová zrna, což by naopak poukazovalo na býložravce. Také to, jesli uměla tvořit jed jako v seriálu je velmi spekulativní.
Nahoru ↑

Obří pavouci

Pavouci, které jsme mohli vidět v seriálu v druhé epizodě první série ve skutečnosti nejsou úplně pavouci, ale jim blízký řád, solifugy. Konkrétně se zde jedná o živočichy s přesným vědeckým názvem protosolpugidae. Termín solifugy znamená v latině přibližně prchající od světla, což tito pavouci skutečně dělají, zřejmě proto, že v jejich domovské éře - v karbonu se pohybují na zemi pod hustým porostem různých přesliček a kapradin, kam nedopadá moc světla. Plně vyvinutí jedinci dorůstají velikosti až jeden metr, což jim stejně jakov případě arthropleury dovoluje vysoká koncentrace kyslíku v jejich domovské atmosféře. Zdá se, že si nestaví pavučiny, nicméně žijí ve velkých skupinách a velmi agresivně chrání své potomstvo.
Nahoru ↑

Mosasaur

Mosasauři byli masožraví vodní plazi, kteří žili v teplých a mělkých mořích v období pozdní křídy. Měli protáhlé úzké tělo, které mohlo dosahovat až 17,5 metru na délku. Přestože dokázali vydržet pod vodou dlouhou dobu, dýchali jako všichni plazi vzduch. Jejich nejbližší žijící příbuzní jsou hadi a stejně jako oni i mosasauři dokázali svou kořist spolknout v celku. Nestrávané zbytky pak vyvrhli. Měli také velmi dobrý zrak, což jim dávalo v neprůhledných mořích plných planktonu značnou výhodu. Někteří vědci se také domnívají, že mosasauři rodili živá mláďata místo kladení vajíček do písku na pláže, jako to dělají dnešní želvy nebo vodní hadi.
Nahoru ↑

Parazit

Tento bezejmenný živočich původně parazitoval na dodech, kteří prošli anomálií, nicméně ukázalo se že může parazitovat i na člověku, když se dostal do Connorova přítele Toma, jak ho jeden dodo kousl. Parazit nutí hostitele být neobvykle agresivní a útočný. Přenést se může pouze kousnutím. Hostitelův organismus je už ale tak narušen, že později umírá.
Nahoru ↑

Pteranodon

Pteranodon byl obrovský ptakoještěr z období křídy a svým rozpětím křídel až 11 metrů to byl největší živočich, co kdy vzlétnul. Měl bezzubý zobák (čemuž odpovídá i jeho název přeložený z řečtiny) a živil se především rybami a jinými malými mořskými živočichy. Stejně jako dnešní albatrosi měli velký poměr mezi rozpětím křídel a délkou trupu, což naznačuje, že jejich hlavním způsobem letu bylo plachtění na vzdušných proudech, nicméně zřejmě byli i dobří aktivní letci. Pteranodon měl na hlavě velký hřeben, který mu zřejmě pomáhal při kormidlování letu a také sloužil pravděpodobně k předvádění síly a zdraví zvířete při páření.
Nahoru ↑

Silurský škorpion

Jak název napovídá, tito tvorové žili v období siluru. Mají velkou rozmanitost velikostí v rámci jednoho druhu. Nejmenší jedinci jsou jen o něco málo větší než člověk zatímco ti největší jsou mnohonásobně větší a až do šesté epizody druhé série, kdy tým potkává kolumbijského mamuta, jsou to největší živočichové, které můžeme v seriálu vidět. Známe sice případy třímetrových mořských škorpionů z tohoto období ale na souši v reálném světě nikdy nemohli dorůst takových rozměrů poněvadž silurské klima bylo velmi suché, nebylo tedy moc rostlin a atmosféra byla chudá na kyslík, což je pro bezobratlé limitující faktor v jejich velikosti. Škorpioni se pohybovali pod písečnými dunami, kde zřejmě nebylo tak horko. Měli také vynikající cit pro vibrace pod zemí, kterým mohli detekovat svou kořist na velké vzdálenosti.
Nahoru ↑

Kolumbijský mamut

Kolumbijský mamut je bezsrstý druh mamuta, který pochází z pozdního pleistocénu a vyskytoval se v Severní Americe. Vyhynul asi před 8 tisíci lety. Měril 4 metry na výšku, vážil 10 tun a jeho kly dosahovaly délky dvou metů (byly ovšem nalezeny i kly o délce 4,9 m). Mamut byl býložravec a za den dokázal spořádat i 300 kg potravy. Jeden exemplář se v seriálu objevil na dálnici M25 a přestože mamut byl normálně stejně jako jeho blízcí příbuzní, sloni, klidné zvíře, rozrušilo ho nové prostředí na tolik, že zdemoloval několik aut. Lester z celého incidentu nebyl zrovna šťastný, protože mamut ohrozil utajení celého výzkumu anomálií a kdyby se nedal tak snadno zaměnit za slona, mohla celá událost vyvolat masový zájem médií. Nicméně později ke zvířeti získá velmi kladný vztah když zabije Leekem kontrolovaného predátora z budoucnosti tím že ho nabodne na kel a tím zachrání Lesterovi život.
Nahoru ↑

Mer

Mer je v moři žijící živočich z budoucnosti podobný tuleňům. V jistých rysech ale připomíná některé opice. Merové jsou sociální zvířata, která žijí ve skupinách, jež vede samice - královna, která se od ostatních liší daleko větší velikostí a také červeným zabarvením. Zdá se také, že jsou poměrně inteligentní vzhledem k tomu že své oběti nechávají na živu a uchovávají je v zajetí jakoby skladované potraviny pro budoucí využití. Mer má neobvykle křehkou lebku, poněvadž ji prorazil i větší kámen, který na ni spadl z ne příliš velké výšky. Nick Cutter měl v seriálu spíše žertem míněnou poznámku, že merové by mohli být naši vzdálení potomci v něž bychom se mohli během milionů let vyvinout.
Nahoru ↑

Šavlozubý tygr

Šavlozubý tygr byla velká šelma, která žila v době ledové na území Jižní i Severní Ameriky. Vážil asi 200 - 320 kilogramů, což odpovídá velikosti dnešního tygra, nicméně v seriálu byla jeho velikost značně přehnána. Šavlozubí tygři byli společenská zvířata a lovili ve skupinách. Svou kořist napřed strhli na zem obrovskými tlapami a když se už téměř nemohla pohnout překousli jí krční tepny svými obrovskými tesáky. Kdyby s nimi totiž chtěli skolit pohybující se kořist, mohlo by se snadno stát, že si tesáky zlomí, což by pro ně znamenalo jistou smrt. Tělesnou stavbou byli robustnější než dnešní velké kočky a tedy kromě lovu menších zvířat si troufali spíše na velkou kořist jako byli například i mamuti. Nebyli ale příliš rychlí sprinteři a proto, když z amerických plání zmizeli poslední velcí savci, nedokázaly se šavlozubé kočky adaptovat na malou ale rychlou kořist a vymizely také.
Nahoru ↑

Raptor

Raptor je zde možná nesprávné označení ačkoliv ho Nick v seriálu použil a původně se uvádělo, že se jedná o velociraptora nebo utahraptora, správné označení pro toto zvíře je deinonychus. Byl to vůbec první skutečný dinosaur, kterého jsme mohli v Primevalu vidět. Na výšku měří asi 1,5 - 1,8 metru a je dlouhý 3 - 4 metry. Tělo má pokryté zvláštními útvary, které připomínají peří, a jimiž může vydávat zvláštní šustivý zvuk, jenž má zřejmě za cíl vystrašit nepřítele, případně lze možná použít i pro komunikaci s ostatními jedinci. Samci jsou zřejmě daleko vytrvalejší než samice, poněvadž na uspání jednoho bylo za potřebí tří šipek, kdežto na samici stačila jen jedna.
Nahoru ↑

Pristichampsus

Pristichampsus byl starodávný druh krokodýla, který žil v době před 56 až 35 miliony let. Je to první zvíře, s kterým se setkala Sarah Page i Becker a je pozoruhodné hned z několika hledisek. Oproti dnešním krokodýlům měl výrazně delší nohy a místo drápů měl malá kopýtka. Vědci také vyvozují z uspůsobení jeho kostry to, že je možné, že chodil po zadních končetinách. Cutter měl za to, že se tento krokodýl dostával skrze anomálie již do starého Egypta, kde jeji uctívali jako božstvo Ammut a dal vzniknout mnoha legendám. Pokud se pozorně podíváte na jeho hruď, můžete si všimnout dvou skvrn ve tvaru očí, které připomínají hieroglyfy, což měl být zřejmě malý easter-egg od tvůrců seriálu.
Nahoru ↑

Diictodon

Diictodon byl kdysi velmi běžný typ býložravce. Žil asi před 255 miliony let a přesto, že v té době ještě ani nebyli vyvinutí dinosauři, svou tělesnou stavbou měl blíže spíše k savcům. Z toho by se dalo dedukovat, že měl i přibližně stejné chování, což by například vysvětlovalo to, že diictodoni v seriálu s oblibou prokusovali elektrické vedení, stejně jako to dnes dělá spousta krys, myší, potkanů nebo veverek. Většinu diictodonů, kteří se k nám dostali anomálií se podařilo vrátit do jejich domovské éry. Dva z nich to ale nestihli a tak si je Abby nechala jako domácí mazlíčky stejně jako Rexe a pojmenovala je Sid a Nancy. Tito dva pak způsobili nemalé potíže, když například v centru pro výzkum anomálií rozkousali kabely k detektoru anomálií, což mělo za následek pozdní zachycení anomálie. Jednou taky rozkousali Lesterovi přísně tajné dokumenty.
Nahoru ↑

Giganotosaurus

Giganotosaurus byl jedním z největších masožravých dinosaurů, kteří kdy žili. Byl o něco větší než T-Rex ale menší než Spinosaurus. Jeho domovskou epochou je střední křída, období asi před 100 až 93 miliony let. Žil na území dnešní Argentiny. Ve srovnání s Tyrannosaurem měl asi o polovinu menší mozek, jeho zuby byly kratší, rovnější a méně variabilní a byly uzpůsobeny pro porcování masa. Z jeho lebky, která byla mimochodem poměrně křehká, usuzujeme, že měl vynikající čich. Odhaduje se, že mohl vyvinout rychlost asi 14 metrů za sekundu. Zatím to bylo a zřejmě dlouho i bude největší zvíře, které jsme mohli v Primevalu vidět. Giganotosaurus, který se objevil v seriálu, sežral za živa populárního botanika, popularizátora a odborníka na dinosaury Nigela Marvina.
Nahoru ↑

Houba

Tento organismus nemá žádné vědecké jméno. Pochází totiž z budoucnosti vzdálené asi 500 milionů let. V té době se Slunce výrazně zvětší a bude mít i vyšší svítivost, což způsobí, že klima na Zemi se oteplí a zvýší se vlhkost, což je ideální prostředí pro houby. Organismus v seriálu má schopnost se velmi rychle a efektivně šířit, pouze vdechnutím nebo dotekem. Infikuje zvířata i lidi a přemění je během několika hodin ve své hostitele, takže sami se pak stanou houbou. Tento jev není až tak bizardní jak by se mohlo zdát a probíhá i dnes, kdy jisté druhy hub infikují nervovou soustavu mšic a nutí je tak k chování, které přispívá k šíření dané houby. V seriálu hrozí, že houba může zamořit celý Londýn a napáchat tak astronomické škody a zabít mnoho lidí, čemuž je zabráněno, když Connor přijde na to, že houba nesnáší nízké teploty a umírá při nich.
Nahoru ↑

Dracorex

Dracorex byl dinosaur, který žil na území Severní Ameriky v pozdní křídě. Jeho celé vědecké jméno je Dracorex hogwartsia, což je odkaz na Bradavice (v angličtině Hogwarts) z knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingové. I přes svůj vzhled, který je v seriálu značně upravený, se zřejmě jednalo o býložravý nebo všežravý druh. Dracorex, který se dostal anomálií do středověku, byl zřejmě zdrojem pro vznik legend o dracích. Tento druh ve skutečnosti zatím není moc prozkoumán.
Nahoru ↑

Megopteran

Megopteran byl navržen Carimem Nahaboo z města Woodford Green v Essexu, který s tímto návrhem vyhrál soutěž televize ITV, která vysílá Primeval, o vytvoření nového zvířete. Megopteran je druh hmyzu pocházející z budoucnosti. Na výšku měří asi 2 metry. Má šest silných nohou a dlouhý obloukovitý krk. Vyvinul se zřejmě z masožravých druhů brouků. Má také středně malá křídla, která mu umožňují létat na malé vzdálenosti. Kořist, na kterou není příliš vybíravý, loví na zemi. Nejdříve ji chytí svými předními končetinami a ostrá kusadla se postarají o zbytek. Umí komunikovat s ostatními jedinci zvláštním hlasitým ťukavým zvukem. Přestože se ale vyvinul z druhů, které se sdružovaly do kolonií, nezdá se že megopteran má nějakou strukturu nebo hierarchii ve své populaci. V budoucnosti panuje mezi nimi a predátory z budoucnosti ostrý konkurenční boj o potravu a teritorium.
Nahoru ↑

Embolotherium

Toto zvíře je pravěký druh nosorožce, který žil na území dnešního mongolska v období eocénu. Byl vysoký asi 2,5 metru v rameni a poměrně masivní. Specifický je pro ně zvláštní, beranidlo připomínající útvar na jejich rypáku. Vzhledem k jeho křehkosti a k faktu, že všichni dosud nalezení jedinci jej měli neporušený, není pravděpodobné, že by byl používám například k obraně nebo boji o samice, ale zřejmě měl nějakou signalizační funkci. Je také možné, že sloužil jako rezonátor k vytváření zvuků.
Nahoru ↑

Australopithecus

Australopithekus byl druh hominida, který žil v Africe před asi 3,9 až 3 miliony let. Je blízce příbuzný rodu Homo, dokonce možná byl jeho předkem. Byl poměrně nízký, měřil asi 1,2 - 1,4 metry na výšku a jeho mozek měl ve srovnání s moderním člověkem asi 35%ní velikost. Vážil přibližně 35 kg.Vykazovali také velký sexuální dimorfismus - samci byli asi o 50% větší než samice. (U člověka je to v průměru jen asi o 15%.) Z průzkumů vyplývá, že se jednalo převážně o býložravé živočichy, kteří se živili hlavně ovocem a zeleninou. Žil v přírodně vytvořených úkrytech nebo v primitivních přístřešcích z křoví nebo větví a uměl používat primitivní nástroje.
Nahoru ↑

Titanis

Byl to mohutný pták vysoký asi 2,5 metru a vážil asi 130 kg. Ve své době byl velmi úspěšným predátorem v pláních Jižní Ameriky. Vyhynil asi před 3 miliony let. Nebyl schopen letu, ale měl silné a pružné nohy, které mu dovolily pohybovat se ve volném prostorury chlostí dostihového koně. Svým pevným zobákem, jenž mohl dosahovat i velikosti 70 cm dokázal nejen trhat maso ale i rozdrdit kosti. Jeho nohy byly zakončeny drápy, které se podobaly těm, které vlastnili například velociraptoři.
Nahoru ↑

Camo

Toto zvíře, v angličtině camouflage beast, často zkráceně pouze camo, se, jak už název napovídá, umí kamuflovat prakticky za cokoliv. Na kůži má pigment podobný tomu jaký mají někteří dnešní hlavonožci, který dokáže během zlomku vteřiny změnit barvu a přizpůsobit tak tvora okolí, které se tím stane prakticky neviditelným. Pochází z budoucnosti a jeho vzhled naznačuje že by se mohlo jednat o potomka poloopice, která dnes žije na Madagaskaru a říká se jí ksukol. V ohrožení nebo neznámém prostředí se může chovat značně nepřátelsky a agresivně. Je nicméně zřejmě velmi inteligentní,protože se nechal částečně domestikovat od malé holčičky, která žila v blízkosti domu, kde se camo objevilo poprvé.
Nahoru ↑

Dodo

Dodo je nelétavý pták, který byl objeven na ostrovu Mauricius. Oproti klasickým holubům je asi 1 metr vysoký a váži kolem 22 kg. Dále má šedivé peří, zahnutý zobák, velmi malá křídla, které přílíš nepoužívá kvůli nedostatku predátorů na ostrově. Jméno dodo pochází z Portugalského slova doudo nebo doido, což znamená "hlupák". Tento druh ptáků byl vyhuben na konci 17.století po příchodu lidí na Mauricius. Zvíře bylo spatřeno ve čtvrté epizodě první série.
Nahoru ↑

Obří mnohonožky

Giant Millipede je rychlá malá mnohonožka, která se toulá ve skupinách v písku. Ale jsou obětí škorpionů. Jedna mnohonožka vstoupí do budoucnosti přes anomálii a Abby s Connorem ji musí chytit dříve než vyděsí lidi. Právě její rychlost nadělala Abby s Connorem potíže, ale nakonec zvíře chytili až v restauraci mezi hromady míčkama. Giant Millipede se objeví v páté epizodě 2 sérii.
Nahoru ↑

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!