S01E02 - Zamoření v podzemí

Helen Cutterová, zanícená paleontoložka, dospěla před osmi lety k závěru, že na určité evoluční záhady nenabízí konvenční věda dostatečné odpovědi. Začala být posedlá teoriemi, které jejímu muži, profesoru Cutterovi, připadaly prostě absurdní.

Možná kdyby byl tehdy schopen jí více naslouchat, kdyby na ten jejich poslední plánovaný výjezd do terénu jel s ní... Jenže pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Dnes už Nick Cutter ví, že měla pravdu. Ví, že jako brány v čase se otevírají světy, jež si dnešní člověk stěží umí představit. Světy, které jsou důkazem toho, že minulost ve čtvrté dimenzi existuje. A to stejně skutečně a hmatatelně jako v těch, které už známe. A člověk se musí naučit je předvídat a udržet pod kontrolou. Jenomže je to vůbec možné? Dokáže se dnešní věda vyrovnat s bytostmi, které k nám pronikají až z karbonu, to znamená z doby před třemi sty milióny let? Roztomilými pravěkými zvířátky tohoto dílu jsou obří pavouci a stonožky, z nichž se zejména ty druhé nepochybně leckomu zalíbí. Inspirací k nim byl tvor zvaný Arthropleurid, z jehož nalezených fosilních pozůstatků se soudí, že měřil více než tři metry a vypadal jako jakási obří veš. Nikdy se nepodařilo najít jeho hlavu, přesto panují domněnky, že to byl v podstatě neškodný tvor, živící se odumřelými organickými zbytky.

Ke stažení - český dabing